Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Θουκυδίδου 7 , 8 , 1-2


ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ  7 , 8 , 1 - 2

VIII. δ Νικίας ασθόμενος τοτο κα ρν καθ' μέραν πιδιδοσαν τήν τε τν πολεμίων σχν κα τν σφετέραν πορίαν, πεμπε κα ατς ς τς θήνας γγέλλων
πολλάκις μν κα λλοτε καθ' καστα τν γιγνομένων, μάλιστα δ κα τότε, νομίζων ν δεινος τε εναι καί, ε μ ς τάχιστα σφς μεταπέμψουσιν λλους μ λίγους ποστελοσιν, οδεμίαν εναι σωτηρίαν. [2] φοβούμενος δ μ ο πεμπόμενοι κατ τν το λέγειν δυνασίαν κα μνήμης λλιπες γιγνόμενοι τ χλ πρς χάριν τι λέγοντες ο τ ντα παγγέλλωσιν, γραψεν πιστολήν, νομίζων οτως ν μάλιστα τν ατο γνώμην μηδν ν τ γγέλ φανισθεσαν μαθόντας τος θηναίους βουλεύσασθαι περ τς ληθείας.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
πιδίδωμι : προσφέρω επιπλέον // προοδεύω, αυξάνομαι
πορία : αδυναμία, αμηχανία, στενοχώρια
μεταπέμπω : ανακαλώ
δυνασία : αδυναμία
μνήμης λλιπες γιγνόμενοι : γιατί υστερούσαν σε μνήμη
φανίζομαι : καταστρέφομαι, παραμορφώνομαι , διαστρεβλώνομαι , χάνομαι
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.     ασθόμενος , πιδιδοσαν , ρν , ο πεμπόμενοι  , φανισθεσαν , ποστελοσιν: να αντικατασταθούν χρονικά στη φωνή που βρίσκονται.
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 
 ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 
 ΑΟΡΙΣΤΟΣ 
 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 
 ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 
     
       
   
2. ποστελοσιν , παγγέλλωσιν , γραψεν , μεταπέμψουσιν : να αντικατασταθούν εγκλιτικά στον χρόνο που βρίσκονται.
                                                                                                            
     
     
                                    
              
3. Να μεταφερθούν στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:
τοτο  
ρν 
τὰ ντα
σφς 
 ἐλλιπες
τι 
τήν    σχν                                                    
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου