Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Λυσία , Δήμου Καταλύσεως Απολογία 3 - 4
ΛΥΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 3 – 4

[3] δομαι δ’ μν, νδρες δικαστα, μ τν ατν γνμην χειν τος συκοφνταις. τοτων μν γρ ργον στ κα τος μηδν μαρτηκτας ες αταν καθιστναι (κ τοτων γρ ν μλιστα χρηματζοιντο), μτερον δ τος μηδν δικοσιν ξ σου τς πολιτεας μεταδιδναι·
οτω γρ ν τος καθεστηκσι πργμασι πλεστους συμμχους χοιτε. [4] ξι δ, νδρες δικαστα, ἐάνπερ φαν συμφορς μν μηδεμις ατιος γεγενημνος, πολλ δ κγαθ εργασμνος τν πλιν κα τ σματι κα τος χρμασι, τατα γον μοι παρ’ μν πρχειν, ν ο μνον τος ε πεποιηκτας λλ κα τος μηδν δικοντας τυγχνειν δκαιν στι.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ες αταν καθίστημι τινά : κατηγορώ κάποιον

ξ σου τς πολιτεας μεταδίδωμι : παρέχω τα ίδια πολιτικά δικαιώματα

τος καθεστηκσι πργμασι : στο ισχύον πολίτευμα , στο δημοκρατικό πολίτευμα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.     Να γραφεί η μετάφραση του κειμένου.

2.     Να μεταφερθούν στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού οι λέξεις :

τος μηδν μαρτηκτας
 
πλεστους
 
τν πλιν
τος καθεστηκσι πργμασι
 
τ σματι
 
τος χρμασι
 
μοι
 
ν
 
νδρες
 
τοτων
 
τος συκοφνταις
 
τος μηδν δικοσιν
 

 

3.     τος καθεστηκσι : να γραφούν οι μετοχές όλων των χρόνων του ρήματος στη φωνή που βρίσκεται.

 
 
 
 
 
                                    

 

4.     μεταδιδναι : να γραφούν τα απαρέμφατα  όλων των χρόνων του ρήματος στη φωνή που βρίσκεται.

 
 
 
 
 
                                    

5.     καθιστναι: να γραφεί το β’ ενικό πρόσωπο  όλων των εγκλίσεων του ρήματος στο χρόνο  που βρίσκεται.

 
 
 
 
 
                                    

 

6.     ξι: να γραφεί το β’ ενικό πρόσωπο  όλων των εγκλίσεων του ρήματος στο χρόνο  που βρίσκεται.

 
 
 
 
 
                                    

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου