Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Ἀνδοκίδου, Περὶ τῶν μυστηρίων 6 - 8

                                                     

·        νδοκίδου, Περ τν μυστηρίων 6 - 8
      Ατομαι ον μς, νδρες, ενοιαν πλεω παρασχσθαι μο τ πολογουμν τος κατηγροις, εδτας τι κν ξ σου κροσθε, νγκη τν πολογομενον λαττον χειν.
        Ο μν γρ κ πολλο χρνου πιβουλεσαντες κα συνθντες, ατο νευ κινδνων ντες, τν κατηγοραν ποισαντο· γ δ μετ δους κα κινδνου κα διαβολς τς μεγστης τν πολογαν ποιομαι. […] τι δ κα τδε νθυμητον, τι πολλο δη πολλ κα δειν κατηγορσαντες παραχρμα ξηλγχθησαν ψευδμενοι οτω φανερς στε μς πολ ν διον δκην λαβεν παρ τν κατηγρων παρ τν κατηγορουμνων· ο δ α, μαρτυρσαντες τ ψευδ δκως νθρπους πολσαντες, ἑάλωσαν παρ’ μν ψευδομαρτυρων, νκ’ οδν ν τι πλον τος πεπονθσιν.

·        ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
      ατέομαι -ομαί τινα + απαρέμφατο = ζητώ από κάποιον να
       παρέχω τινί τι = δίνω, προσφέρω, προξενώ σε κάποιον κάτι
κροάομαι -μαι = ακούω, υπακούω   
       ἔλαττον χω = μειονεκτώ
πιβουλεύω = σχεδιάζω κακό, σχεδιάζω κάτι εναντίον κάποιου, μηχανεύομαι, συνωμοτώ, επιβουλεύομαι
συντίθημι = συνδυάζω, συνθέτω, κατασκευάζω, επινοώ, χαλκεύω.
      ποιομαι κατηγορίαν= απαγγέλλω κατηγορία, προσάπτω κατηγορία, κατηγορώ
νθυμητέον (ρηματικό επίθετο) = πρέπει να θυμηθείτε
      παραχρμα = αμέσως
ξελέγχω  τιν + κατηγορηματική μετοχή = αποδεικνύω ότι κάποιος
      δίκην λαμβάνω παρά τινος = τιμωρώ, παίρνω εκδίκηση από κάποιον
δίκην δίδωμί τινι = τιμωρούμαι
πόλλυμι (ή πολλύω) τιν = εξολοθρεύω, σκοτώνω, καταστρέφω κάποιον
ψευδομαρτύρια (τ
) = η ψευδορκία
λίσκομαι ψευδομαρτυρίων (γενική της ποινής ή του εγκλήματος) = καταδικάζομαι για ψευδορκία (ως δικανικό ρήμα)
ο
δέν στι πλέον τιν = δεν υπάρχει κανένα όφελος για κάποιον (στην περίπτωση αυτή το επίθετο «πλέον» λειτουργεί ως ουσιαστικό)
ο
πεπονθότες = οι παθόντες, τα θύματα

            ΑΣΚΗΣΕΙΣ
            1.     Να μεταφράσετε το κείμενο.
            2.     Να αντικαταστήσετε χρονικά τους ρηματικούς τύπους του κειμένου :    παρασχσθαι, συνθντες ,πολσαντες, ἑάλωσαν.
       ΕΝΕΣΤ
 
 
 
                                         
     ΠΡΤ
 
 
 
 
     ΜΕΛ
 
 
 
 
    ΑΟΡ
 
 
 
 
   ΠΡΚ
 
 
 
 
       ΥΠΕΡΣ
 
 
 
 

         3.     Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των τύπων  ἑάλωσαν και εδτας στο β’ενικό πρόσωπο του ιδίου χρόνου
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
  ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
  ΕΥΚΤΙΚΗ
  ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
 
 
 
 
 
 
 
 

           4. Να μετατραπεί σε πλάγιο λόγο με ρήμα εξάρτησης «ειπεν ουτος» η παρακάτω πρόταση του κειμένου : Ατομαι ον μς, νδρες, ενοιαν πλεω παρασχσθαι μο τ πολογουμν τος κατηγροις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου