Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Λυσίου, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία, 1-3


 

·        Λυσίου, Δήμου καταλύσεως πολογία, 1-3

   Ὑμν μν πολλν συγγνώμην χω, νδρες δικασταί, κούουσι τοιούτων λόγων κα ναμιμνσκομένοις τν γεγενημένων, μοίως πασιν ργίζεσθαι τος ν στει μείνασι· τν δ κατηγόρων θαυμάζω, ο μελοντες τν οκείων τν λλοτρίων πιμέλονται,
       ε σαφς εδότες τος μηδν δικοντας κα τος πολλ ξημαρτηκότας ζητοσι μς πείθειν περ πάντων μν τν γνώμην ταύτην χειν. Ε μν ον οονται, σα π τν τριάκοντα γεγένηται τ πόλει, μο κατηγορηκέναι, δυνάτους ατος γομαι λέγειν· οδ γρ πολλοστν μέρος τν κείνοις πεπραγμένων ερήκασιν· ε δ ς μοί τι προσκον περ ατν ποιονται τος λόγους, ποδείξω τούτους μν παντα ψευδομένους, μαυτν δ τοιοτον ντα οόσπερ ν τν κ Πειραις [] βέλτιστος ν στει μείνας γένετο. Δέομαι δ᾿ μν, νδρες δικασταί, μ τν ατν γνώμην χειν τος συκοφάνταις.

·        ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
     (πολλν) συγγνώμην χω τινί τι = συγχωρώ, επιτρέπω, δικαιολογώ απόλυτα σε κάποιον κάτι ή να....
πιμλομαι (και πιμελομαι) + γενική = φροντίζω κάποιον ή κάτι
ξαμαρτάνω = κάνω σφάλμα, αδικώ, αμαρτάνω
«κατηγορηκ
ναι»: Τα δικαστικά ρήματα συντάσσονται με αιτιατική και γενική: κατηγορ τιν τινος. Κανονικά, η αιτιατική «τιν» (πρόσωπο) είναι το αντικείμενο και η γενική «τινς» (πράγμα) είναι γενική της αιτίας ή της ποινής (όταν σημαίνουν καταδίκη):
κατηγορ
+ αιτιατική + γενική = κατηγορώ κάποιον για κάτι
Πολλές φορές όμως αντιστρέφονται οι πτώσεις χωρίς να αλλάζει ο συντακτικός ρόλος των δύο όρων. Δηλαδή, έχουμε όπως στο κείμενο, κατηγορ
τινς τι (πρόσωπο + πράγμα)
ς προσκον = μετοχή του προσωπικού ρήματος, αιτιατική απόλυτη
προσήκει τί τινι (προσωπικό) = ταιριάζει κάτι σε κάποιον
ο
κ Πειραις (ντες) = οι δημοκρατικοί
                      ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.     Να μεταφράσετε το κείμενο.
2.     Να αντικαταστήσετε χρονικά τους ρηματικούς τύπους του κειμένου :    πεπραγμένων, ργίζεσθαι , κατηγορηκέναι, ερήκασιν.
      ΕΝΕΣΤ
 
 
 
                                         
    ΠΡΤ
 
 
 
 
    ΜΕΛ
 
 
 
 
   ΑΟΡ
 
 
 
 
   ΠΡΚ
 
 
 
 
      ΥΠΕΡΣ
 
 
 
 

        3.     Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των τύπων  ζητοσι και πεπραγμένων στο β’ενικό πρόσωπο του ιδίου χρόνου
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
  ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
  ΕΥΚΤΙΚΗ
  ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
 
 
 
 
 
 
 
 

        4.     Να μεταφερθούν οι παρακάτω ονοματικοί τύποι στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

     Ὑμν
 
     ὦ νδρες δικασταί
 
     ἀκούουσι
 
     ο
 
     τι
 
     οόσπερ
 
     ἐμαυτν
 
     μέρος
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου