Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Θουκυδίδης, Ιστορία, 6.15.1–6.15.4


Ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗ ΣΙΚΕΛΙΑ 
( Θουκυδίδης, Ιστορία, 6.15.1–6.15.4)
μν Νικίας τοιατα επε, τν δ θηναίων παριόντες ο μν πλεστοι στρατεύειν παρνουν κα τ ψηφισμένα μ λύειν, ο δέ τινες κα ντέλεγον. [6.15.2] νγε δ προθυμότατα τν στρατείαν λκιβιάδης Κλεινίου, βουλόμενος τ τε Νικίᾳ ναντιοσθαι,
ν κα ς τλλα διάφορος τ πολιτικ κα τι ατο διαβόλως μνήσθη, κα μάλιστα στρατηγσαί τε πιθυμν κα λπίζων Σικελίαν τε δι’ ατο κα Καρχηδόνα λήψεσθαι κα τ δια μα ετυχήσας χρήμασί τε κα δόξ φελήσειν. [6.15.3] ν γρ ν ξιώματι π τν στν, τας πιθυμίαις μείζοσιν κατ τν πάρχουσαν οσίαν χρτο ς τε τς πποτροφίας κα τς λλας δαπάνας· περ κα καθελεν στερον τν τν θηναίων πόλιν οχ κιστα
ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Παρέρχομαι : ανεβαίνω στο βήμα , παίρνω το λόγο.                                        
παραιν : προτρέπω, συμβουλεύω                                                                      
νάγω : παρακινώ, εξωθώ                                                                                      
ναντιομαί τινι : εναντιώνομαι σε κάποιον                                                                                                        
διάφορος : αντίπαλος                                                                                                  
ετυχ: είμαι ευτυχής, πετυχαίνω   
κα τι ατο διαβόλως μνήσθη: και επειδή ο Νικίας   αναφέρθηκε σ’ αυτόν συκοφαντικά                 
τας πιθυμίαις μείζοσιν κατ τν πάρχουσαν οσίαν χρτο:  είχε επιθυμίες πολύ μεγαλύτερες από όσο του επέτρεπε
η υπάρχουσα περιουσία του                       
εμί  ν  ξιώματι : τιμώμαι


ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το κείμενο.
2. μείζοσιν , ν, περ : να κλιθούν στο γένος που βρίσκονται.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                        

               

3. επε , νγε , λήψεσθαι , ν ,  καθελεν : να αντικατασταθούν χρονικά οι παραπάνω τύποι.
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ4.  Να αναγνωριστούν πλήρως συντακτικά οι προτάσεις :  
α. «τι ατο διαβόλως μνήσθη»
 β. «περ κα καθελεν στερον τν τν θηναίων πόλιν οχ κιστα      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου