Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Κριτήριο Αξιολόγησης - Πλάτωνος Πολιτεία 519 b – 520 a [ ΕΝΌΤΗΤΑ 12 - 13]


 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
      
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………………………..                 ΟΜΑΔΑ  Α’
Διδαγμνο κεμενο : Πλτωνος Πολιτεία  519 b 520 a
 -   μέτερον δ ργον, ν δ’ γώ, τν οκιστν τάς τε βελτίστας φύσεις ναγκάσαι φικέσθαι πρς τ μάθημα ν τ πρόσθεν φαμεν εναι μέγιστον, δεν τε τ γαθν κα ναβναι κείνην τν νάβασιν, κα πειδν ναβάντες κανς δωσι, μ πιτρέπειν ατος νν πιτρέπεται.
-  Τ ποον δή;
-  Τ ατο, ν δ’ γώ, καταμένειν κα μ θέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ’ κείνους τος δεσμώτας μηδ μετέχειν τν παρ’ κείνοις πόνων τε κα τιμν, ετε φαυλότεραι ετε σπουδαιότεραι.
-  πειτ’, φη, δικήσομεν ατούς, κα ποιήσομεν χερον ζν, δυνατν ατος ν μεινον;
-  πελάθου, ν δ’ γώ, πάλιν, φίλε, τι νόμ ο τοτο μέλει, πως ν τι γένος ν πόλει διαφερόντως ε πράξει, λλ’ ν λ τ πόλει τοτο μηχανται γγενέσθαι, συναρμόττων τος πολίτας πειθο τε κα νάγκ, ποιν μεταδιδόναι λλήλοις τς φελίας ν ν καστοι τ κοινν δυνατο σιν φελεν κα ατς μποιν τοιούτους νδρας ν τ πόλει, οχ να φι τρέπεσθαι π καστος βούλεται, λλ’ να καταχρται ατς ατος π τν σύνδεσμον τς πόλεως.
-  ληθ, φη· πελαθόμην γάρ.
-  Σκέψαι τοίνυν, επον, Γλαύκων, τι οδ’ δικήσομεν τος παρ’ μν φιλοσόφους γιγνομένους, λλ δίκαια πρς ατος ρομεν, προσαναγκάζοντες τν λλων πιμελεσθαί τε κα φυλάττειν.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Απ το κεμενο που σας δνεται να μεταφρσετε το απσπασμα: «πειτ’, φη, …. φυλάττειν»               Μονδες 10                                                       
                                                                                                                                                              
Β1. α) Ποιος είναι ο ηθικός ενδοιασμός που προβάλει ο Γλαύκων στον Σωκράτη σχετικά με τον εξαναγκασμό των πεπαιδευμένων φιλοσόφων ; Πώς κρίνετε την άποψη του Γλαύκωνα ; (Μονδες 6) 
       β) Πώς ερμηνεύεται η υποτιθέμενη αντίφαση της απάντησης του Σωκράτη στο απόσπασμα «νόμ ο τοτο μέλει, πως ν τι γένος ν πόλει διαφερόντως ε πράξει, λλ’ ν λ τ πόλει τοτο μηχανται γγενέσθαι»; (Μον.  9)                                                                                                                                               
Μονδες 15
Β2. Με βάση το κείμενο που σας δίνεται , να παρουσιάσετε την προσφορά του νόμου στην ιδανική Πολιτεία του Πλάτωνα , όπως αναδεικνύεται από τα τρία μετοχικά σύνολα του αποσπάσματος : «συναρμόττων τος πολίτας πειθο τε κα νάγκ, ποιν μεταδιδόναι λλήλοις τς φελίας ν ν καστοι τ κοινν δυνατο σιν φελεν κα ατς μποιν τοιούτους νδρας ν τ πόλει, οχ να φι τρέπεσθαι π καστος βούλεται, λλ’ να καταχρται ατς ατος π τν σύνδεσμον τς πόλεως.»                                                                                            
  Μονδες 15                                                                                                                                                               
Β3. Ποιες είναι οι τέσσερις θεμελιώδεις αρετές τις οποίες ενσαρκώνει η ιδεώδης πολιτεία ; Σε ποια από αυτές εμπεριέχονται οι υπόλοιπες τρεις και γιατί ;                                                                               
 Μονδες 10
Β4. α.  Να γρψετε πέντε ομόρριζες απλές λξεις της νας ελληνικς γλσσας για  καθεμι απ τις παρακτω λξεις του κειμνου : δίδωμι  , πειθώ                                                                                                                          
       β. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε μία λέξη του διδαγμένου πρωτότυπου κειμένου ετυμολογικά συγγενή: άφατος, λαθραίος, ευτράπελος , εφετείο , εσκεμμένος , ζώδιο , πεισματάρης , φυσαρμόνικα  , δυσπραγία , άχρηστος.                   
  Μονδες 10 
Καλή επιτυχία ♥
 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ                  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………………………..                 ΟΜΑΔΑ  Β’
Διδαγμνο κεμενο : Πλτωνος Πολιτεία  519 b 520 a
-   μέτερον δ ργον, ν δ’ γώ, τν οκιστν τάς τε βελτίστας φύσεις ναγκάσαι φικέσθαι πρς τ μάθημα ν τ πρόσθεν φαμεν εναι μέγιστον, δεν τε τ γαθν κα ναβναι κείνην τν νάβασιν, κα πειδν ναβάντες κανς δωσι, μ πιτρέπειν ατος νν πιτρέπεται.
- Τ ποον δή;
- Τ ατο, ν δ’ γώ, καταμένειν κα μ θέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ’ κείνους τος δεσμώτας μηδ μετέχειν τν παρ’ κείνοις πόνων τε κα τιμν, ετε φαυλότεραι ετε σπουδαιότεραι.
- Ἔπειτ’, φη, δικήσομεν ατούς, κα ποιήσομεν χερον ζν, δυνατν ατος ν μεινον;
- Ἐπελάθου, ν δ’ γώ, πάλιν, φίλε, τι νόμ ο τοτο μέλει, πως ν τι γένος ν πόλει διαφερόντως ε πράξει, λλ’ ν λ τ πόλει τοτο μηχανται γγενέσθαι, συναρμόττων τος πολίτας πειθο τε κα νάγκ, ποιν μεταδιδόναι λλήλοις τς φελίας ν ν καστοι τ κοινν δυνατο σιν φελεν κα ατς μποιν τοιούτους νδρας ν τ πόλει, οχ να φι τρέπεσθαι π καστος βούλεται, λλ’ να καταχρται ατς ατος π τν σύνδεσμον τς πόλεως.
- Ἀληθ, φη· πελαθόμην γάρ.
- Σκέψαι τοίνυν, επον, Γλαύκων, τι οδ’ δικήσομεν τος παρ’ μν φιλοσόφους γιγνομένους, λλ δίκαια πρς ατος ρομεν, προσαναγκάζοντες τν λλων πιμελεσθαί τε κα φυλάττειν.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Απ το κεμενο που σας δνεται να μεταφρσετε το απσπασμα: «πειτ’, φη, …. φυλάττειν»                                                                                                                                
  Μονδες 10
Β1. α) Ποιος είναι ο ηθικός ενδοιασμός που προβάλει ο Γλαύκων στον Σωκράτη σχετικά με τον εξαναγκασμό των πεπαιδευμένων φιλοσόφων ; Πώς κρίνετε την άποψη του Γλαύκωνα ; (Μονδες 6)
       β) Πώς ερμηνεύεται η υποτιθέμενη αντίφαση της απάντησης του Σωκράτη στο απόσπασμα «νόμ ο τοτο μέλει, πως ν τι γένος ν πόλει διαφερόντως ε πράξει, λλ’ ν λ τ πόλει τοτο μηχανται γγενέσθαι»; (Μονδες 9)
   Μονδες 15
Β2. Με βάση το κείμενο που σας δίνεται , να παρουσιάσετε την προσφορά του νόμου στην ιδανική Πολιτεία του Πλάτωνα , όπως αναδεικνύεται από τα τρία μετοχικά σύνολα του αποσπάσματος : «συναρμόττων τος πολίτας πειθο τε κα νάγκ, ποιν μεταδιδόναι λλήλοις τς φελίας ν ν καστοι τ κοινν δυνατο σιν φελεν κα ατς μποιν τοιούτους νδρας ν τ πόλει, οχ να φι τρέπεσθαι π καστος βούλεται, λλ’ να καταχρται ατς ατος π τν σύνδεσμον τς πόλεως.»                                                                                              
 Μονδες 15
Β3. Ποιες είναι οι τέσσερις θεμελιώδεις αρετές τις οποίες ενσαρκώνει η ιδεώδης πολιτεία ; Σε ποια από αυτές εμπεριέχονται οι υπόλοιπες τρεις και γιατί ;                                                                               
Μονδες 10
Β4. α.  Να γρψετε πέντε ομόρριζες απλές λξεις της νας ελληνικς γλσσας για  καθεμι απ τις παρακτω λξεις του κειμνου : γίγνομαι  , νόμος                                                                                                                      
       β. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε μία λέξη του διδαγμένου πρωτότυπου κειμένου ετυμολογικά συγγενή: αντιμετωπίζω, αποβάθρα, ξεδιάντροπος, ύφεση, λησμονιά, άπραγος, ανεμελιά, φύτρα, εμμονή, φαρέτρα.                    
 Μονδες 10 
Καλή επιτυχία ♥
 
 

  


 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου