Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Λυσίου, Κατὰ Νικομάχου, 31-33

·        Λυσίου, Κατ Νικομάχου, 31-33
      Παρεσκευασμένοι [γρ] τινές εσι κα τν φίλων κα τν τ τς πόλεως πραττόντων δεσθαι πρ ατο· ν γ γομαι νίοις προσήκειν πρ τν αυτος πεπραγμένων πολογεσθαι πολ μλλον τος δικοντας σζειν προαιρεσθαι.
       Δεινν δέ μοι δοκε εναι, νδρες δικασταί, ε τούτου μν νς ντος κα οδν π τς πόλεως δικημένου οκ πεχείρησαν δεσθαι ς χρ παύσασθαι ες μς ξαμαρτάνοντα, μς δ τοσούτους ντας κα δικημένους π τούτου πείθειν ζητήσουσιν ς ο χρ δίκην παρ’ ατο λαμβάνειν. Χρ τοίνυν, σπερ κα τούτους ρτε προθύμως σζοντας τος φίλους, οτως κα μς τος χθρος τιμωρεσθαι, ε εδότας τι τούτοις πρώτοις νδρες μείνους δόξετε εναι, ἐὰν παρ τν δικούντων δίκην λαμβάνητε.

      ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
       πράττω τ τς πόλεως = πολιτεύομαι, ασχολούμαι με τα κοινά
δέομαί τινος
πέρ τινoς = παρακαλώ κάποιον για χάρη άλλου,
Το ρήμα «δέομαι» όταν χρησιμοποιείται σε δικανικούς λόγους έχει την εξής έννοια: «ικετεύω τους δικαστές για να υπερασπιστώ έναν κατηγορούμενο».
νιοι, -αι, -οι = μερικοί, κάποιοι
προαιρο
μαι + απαρέμφατο = προτιμώ να, σκοπεύω να, επιδιώκω να
δέομαί τινός τι = παρακαλώ κάποιον για κάτι
ζητ
+ τελικό απαρέμφατο = ζητώ να
τιμωρο
μαί τινα = τιμωρώ, εκδικούμαι κάποιον
δίκην λαμβάνω παρά τινος = τιμωρώ κάποιον, παίρνω εκδίκηση από κάποιον
δίκην δίδωμί τινι/
πό τινος = τιμωρούμαι από κάποιον

           ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.     Να μεταφράσετε το κείμενο.
             2. Να αντικαταστήσετε χρονικά τους ακόλουθους ρηματικούς τύπους : παρεσκευασμένοι εἰσὶ ,    προαιρεῖσθαι , ἐξαμαρτάνοντα , λαμβάνητε
 
  ΕΝΕΣΤ
 
 
 
                                       
ΠΑΡΤ
 
 
 
 
ΜΕΛ
 
 
 
 
ΑΟΡ
 
 
 
 
ΠΡΚ
 
 
 
 
  ΥΠΕΡΣ
 
 
 
 
       3.   Να κλίνετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στον χρόνο και την έγκλιση που σας ζητούνται: δεσθαι: οριστική ενεστώτα ίδια φωνή , πεπραγμένων: προστακτική του ίδιου χρόνου στη φωνή που βρίσκεται.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


        4. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των τύπων : Παρεσκευασμένοι εσι , ρτε.
 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
  ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
  ΕΥΚΤΙΚΗ
  ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
          
           
         5.  Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των επιθέτων /επιρρημάτων : 
μείνους
 
 
προθύμως
 
 
μλλον
 
 

         6.      ἐὰν παρ τν δικούντων δίκην λαμβάνητε: Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος και να μετατραπεί σε υποθετικό λόγο της αόριστης επανάληψης στο παρελθόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου