Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Θουκυδίδου 2 , 73 , 2 - 74 , 1
                             
                                                      ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 2 , 73 , 2 – 74 ,1


λθόντες δ ο [Πλαταις] πρέσβεις ς τος ᾿Αθηναίους κα βουλευσάμενοι μετ' ατν πάλιν λθον παγγέλλοντες τος ν τ πόλει τοιάδε· 'οτ' ν τ πρ το χρόν, νδρες Πλαταις, φ' ο ξύμμαχοι γενόμεθα,
᾿Αθηναοί φασιν ν οδεν μς προέσθαι δικουμένους οτε νν περιόψεσθαι, βοηθήσειν δ κατ δύναμιν. πισκήπτουσί τε μν πρς τν ρκων ος ο πατέρες μοσαν μηδν νεωτερίζειν περ τν ξυμμαχίαν.' [74 ] τοιατα τν πρέσβεων παγγειλάντων ο Πλαταις βουλεύσαντο ᾿Αθηναίους μ προδιδόναι, λλ' νέχεσθαι κα γν τεμνομένην, ε δε, ρντας κα λλο πάσχοντας ,τι ν ξυμβαίν· ξελθεν τε μηδένα τι, λλ' π το τείχους ποκρίνασθαι τι δύνατα σφίσι ποιεν στν Λακεδαιμόνιοι προκαλονται.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

προ εμαι :παραμελώ, εγκαταλείπω, αφήνω κάποιον στην τύχη του

πισκήπτω  παραγγέλλω, διατάζω , εξορκίζω

περιορ : αδιαφορώ , παραμελώ

νεωτερίζω : επιχειρώ μεταβολές, καινοτομώ/ επαναστατώ , στασιάζω, επιχειρώ ανατροπή

τέμνω γν : λεηλατώ, καταστρέφω τη χώρα

προκαλομαί τινα : προτείνω

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.     Να γραφεί η μετάφραση του κειμένου.

2.      Περιόψεσθαι , παγγειλάντων , μοσαν  , προδιδόναι , πάσχοντας , προέσθαι : να αντικατασταθούν χρονικά στη φωνή που βρίσκονται.


ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     λθον ,   φασιν , βουλεύσαντο , στν : να αντικατασταθούν εγκλιτικά στον χρόνο που βρίσκονται.


 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     Να μεταφερθούν στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:


Πλαταις

 

πρέσβεις

 

ο πατέρες

 

ο

 

τοιάδε

 

δύναμιν

μηδένα

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου