Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Πλάτωνος , Απολογία 32 a – c
ΠΛΑΤΩΝΟΣ , ΑΠΟΛΟΓΙΑ   32  a – c

 γ γάρ, νδρες θηναοι, λλην μν ρχν οδεμίαν [32b] πώποτε ρξα ν τ πόλει, βούλευσα δέ·
κα τυχεν μν φυλ ντιοχς πρυτανεύουσα τε μες τος δέκα στρατηγος τος οκ νελομένους τος κ τς ναυμαχίας βουλεύσασθε θρόους κρίνειν, παρανόμως, ς ν τ στέρ χρόν πσιν μν δοξεν. τότ γ μόνος τν πρυτάνεων ναντιώθην μν μηδν ποιεν παρ τος νόμους κα ναντία ψηφισάμην· κα τοίμων ντων νδεικνύναι με κα πάγειν τν ητόρων, κα μν κελευόντων κα βοώντων, μετ το [32c] νόμου κα το δικαίου μην μλλόν με δεν διακινδυνεύειν μεθ μν γενέσθαι μ δίκαια βουλευομένων, φοβηθέντα δεσμν θάνατον.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

βουλεύω : είμαι βουλευτής

πρυτανεύουσα φυλή : η φυλή που έχει την πρυτανεία, την προεδρία

ναιρ (ναυαγούς) : περισυλλέγω

βουλεύομαι : σκέφτομαι , αποφασίζω

θρόος, -α/-ος , -ον : όλοι μαζί

νδείκνυμι : καταγγέλλω / υποδεικνύω / δείχνω

πάγω ( δικαν) : οδηγώ σε δίκη

βοάω –ω : φωνάζω

δεσμός : φυλακή

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.     Να μεταφράσετε το κείμενο.

2.     Να αντικαταστήσετε χρονικά τους ακόλουθους ρηματικούς τύπους : ρξα  , νελομένους , κρίνειν ,  πάγειν

ΕΝΕΣΤ
 
 
 
 
ΠΑΡΤ
 
 
 
 
ΜΕΛ
 
 
 
 
ΑΟΡ
 
 
 
 
ΠΡΚ
 
 
 
 
ΥΠΕΡΣ
 
 
 
 

 3. Να κλίνετε τις ζητούμενες εγκλίσεις των ακόλουθων ρηματικών τύπων :

νδεικνύναι : Οριστική Ενεστώτα στην ίδια φωνή

ψηφισάμην : Οριστική Παρακειμένου στην ίδια φωνή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.Να αντικαταστήσετε εγκλιτικά τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

βουλεύσασθε (στον χρόνο που βρίσκεται) και ναντιώθην (στον χρόνο που βρίσκεται)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.Να γράψετε τις πτώσεις που σας ζητούνται για τις ακόλουθες λέξεις του κειμένου :

Τ πόλει : αιτιατική ενικού
 
Πσιν : γενική πληθυντικού θηλυκού γένους
 
τν ρητόρων : κλητική ενικού
 
χρόν : δοτική πληθυντικού
 
ντων : γενική πληθυντικού θηλυκού γένους
 

 
6.Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των επιθέτων /επιρρημάτων   :  
Δίκαια
 
 
στέρ
 
 
Μλλον
 
 

 7.Να αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά τις προτάσεις του κειμένου :

α) τε μες ….παρανόμως

 

 

β) ς ν τ ….μν δοξεν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου