Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Λυσία , Απολογία Δωροδοκίας 12 - 14
ΛΥΣΙΑ , ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 12 - 14

 ἐὰν ον μο πεισθτε, τά τε δίκαια ψηφιεσθε κα τ λυσιτελοντα μν ατος αρήσεσθε. [13] ρτε γάρ, νδρες δικασταί, τ προσιόντα τ πόλει ς λίγα στί,
κα τατα ς π τν φεστηκότων ρπάζεται: στ ξιον ταύτην γεσθαι πρόσοδον βεβαιοτάτην τ πόλει, τς οσίας τν θελόντων λτουργεν. ἐὰν ον ε βουλεύσησθε, οδν ττον πιμελήσεσθε τν μετέρων χρημάτων τν δίων τν μετέρων ατν, [14] εδότες τι ξετε πσι χρσθαι τος μετέροις σπερ κα πρότερον: ομαι δ πάντας μς πίστασθαι τι τν μν γ πολ βελτίων μν σομαι ταμίας τν τ τς πόλεως μν ταμιευόντων. ἐὰν δ μ πένητα ποιήσητε, κα μς ατος δικήσετε: τεροι δ κα τατα διανεμονται, σπερ κα τλλα. [15]
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
λυσιτελ: ωφελώ
τ προσιόντα: τα έσοδα
τν φεστηκότων:αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία , οι άρχοντες
χω + απαρ : μπορώ να
ταμίας : ταμίας , διαχειριστής
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.     Να μεταφραστεί το κείμενο.
2.     πεισθτε , ψηφιεσθε , αρήσεσθε , τ προσιόντα ,  τν φεστηκότων  ,  εδότες: να αντικατασταθούν χρονικά στη φωνή που βρίσκονται.
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
            3. λίγα , ξιον, βεβαιοτάτην, ε ,  δίων ,  βελτίων , πρότερον , πολ: να γραφούν οι άλλοι δύο βαθμοί των παραπάνω   επιθέτων/ επιρρημάτων.                                                                                                                                      
4. Να μεταφερθούν στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:
μο
μν ατος
νδρες δικασταί
τατα
εδότες
ταμίας
πσι                  
5.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω προτάσεις :
α) σπερ κα πρότερον:
β) ς λίγα στί:

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ :

1.     Αναφορικές – παραβολικές προτάσεις

2.     Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

3.     Υποθετικές προτάσεις

4.     Παραθετικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου