Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

Λυσία , Υπέρ Μαντιθέου §§ 9 - 12 [ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ]


1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ                                             ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-12

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :………………………………..         

          ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Λυσία , Υπέρ Μαντιθέου §§ 9 - 12

[9] Περ μν τονυν ατς τς ατας οκ οδ’ τι δε
πλε
ω λγειν· δοκε δ μοι, βουλ, ν μν τος λλοις
γσι περ ατν μνων τν κατηγορημνων προσκειν
πολογεσθαι, ν δ τας δοκιμασαις δκαιον εναι παντς
το
βου λγον διδναι. δομαι ον μν μετ’ ενοας
κροσασθα μου. ποισομαι δ τν πολογαν ς ν
δ
νωμαι δι βραχυττων.

[10] γ γρ πρτον μν, οσας μοι ο πολλς καταλει-
φθε
σης δι τς συμφορς κα τς το πατρς κα τς τς
π
λεως, δο μν δελφς ξδωκα πιδος τρικοντα
μν
ς κατρ, πρς τν δελφν δ’ οτως νειμμην
στ’ κενον πλον μολογεν χειν μο τν πατρων,
κα
πρς τος λλους παντας οτως βεβωκα στε
μηδεπ
ποτ μοι μηδ πρς να μηδν γκλημα γενσθαι.
[11] κα
τ μν δια οτως δικηκα· περ δ τν κοινν μοι
μ
γιστον γομαι τεκμριον εναι τς μς πιεικεας,
τι τν νεωτρων σοι περ κβους πτους [περ] τς
τοια
τας κολασας τυγχνουσι τς διατριβς ποιομενοι,
π
ντας ατος ψεσθ μοι διαφρους ντας, κα πλεστα
το
τους περ μο λογοποιοντας κα ψευδομνους. κατοι
δ
λον τι, ε τν ατν πεθυμομεν, οκ ν τοιατην
γν
μην εχον περ μο. [12] τι δ’, βουλ, οδες ν ποδε-
ξαι περ
μο δναιτο οτε δκην ασχρν οτε γραφν
ο
τε εσαγγελαν γεγενημνην· κατοι τρους ρτε πολλ-
κις ε
ς τοιοτους γνας καθεστηκτας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα : «Περ μν τονυν ατς…. χειν μο τν πατρων.»  (μον 10)

 

2. Να σκιαγραφήσετε το ήθος του ρήτορα όπως διαγράφεται στην § 9 και να αιτιολογήσετε την άποψή σας με παραπομπές στο κείμενο.                                                                                   (μον 15)

 

3. Να καταγράψετε τα επιχειρήματα του Μαντιθέου όπως παρουσιάζονται στην § 10 και να τα αξιολογήσετε.                                                                                                                            (μον 15)

 

4. α. Τι γνωρίζετε για το προοίμιο των ρητορικών λόγων ;

    β. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β                     (μον 10)

 

Α
Β
1.  Προτρέπουν ή αποτρέπουν
Α.  Έκθεση γεγονότων σχετικών
2.  Λυσίας
Β.  Άτεχνη πίστη
3.  Εκφωνούνταν σε εορτές
Γ.  Διέπρεψε στο δικανικό είδος
4.  Διήγησις
Δ.  Οι επιδεικτικοί λόγοι
5.  Συμβόλαια
Ε. Οι συμβουλευτικοί λόγοι

5.  Με ποιους τύπους του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις ;           (μον 10)

                       δωροδοκία, διάλειμμα, γνήσιος, νόμος,  καθήκον

 
Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Ξενοφντος, Κύρου νάβασις 5,3, 1-3

 
πεί δε οτε Χειρίσοφος κεν οτε πλοα κανά ν οτε τά πιτήδεια ν λαμβάνειν τι,

δόκει πιτέον εναι. Καί ες μέν τά πλοα τος τε σθενοντας νεβίβασαν καί τος πέρ

τετταράκοντα τη καί παδας καί γυνακας καί τν σκευν σα μ νάγκη ν χειν. Καί

Φιλήσιον καί Σοφαίνετον τούς πρεσβυτάτους τν στρατηγν εσβιβάσαντες τούτων

κέλευον πιμελεσθαι. Ο δέ λλοι έπορεύοντο. δέ δός δοποιημένη ν. Καί

φικνονται πορευόμενοι ες Κερασοντα τριταοι, πόλιν λληνίδα πί θαλάττ Σινοπέων,

ποικον ν τ Κολχίδι χρ. νταθα μειναν μέρας δέκα. Καί ξέτασις σν τος πλοις

γίγνετο καί ριθμός, καί γένοντο κτακισχίλιοι καί ξακόσιοι. Οτοι σώθησαν.

Λεξιλόγιο:

Ηκω = έχω έρθει

 ν + απαρέμφατο = ήταν δυνατόν

πιτέον < πέρχομαι =φεύγω, απομακρύνομαι

δοποι = φτιάχνω δρόμο (δοποιημένη δός =φτιαγμένος δρόμος)

ξέτασις = επιθεώρηση

ριθμός (γίγνεται) = καταμέτρηση

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφραστεί το κείμενο. (20μ)

 
2. α. Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται: (5μ)

παδας: δοτική πληθυντικού

γυνακας: κλητική ενικού

τούτων: αιτιατική πληθυντικού στο  θηλυκό

ξέτασις: δοτική πληθυντικού

δός : δοτική πληθυντικού

 
2. β. Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται: (5μ)

γένοντο: β’ενικό προστακτικής αορίστου β’

λαμβάνειν: β’ενικό οριστικής παρακειμένου

χειν: β’ενικό προστακτικής αορίστου β’

 ν: γ’ενικό οριστικής μέλλοντα

πιμελεσθαι: β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα

 
3. α. Να αναγνωριστούν συντακτικώς οι όροι: (6μ)

 τριταοι, πιμελεσθαι, τούτων ,τν σκευν,  πόλιν,  σθενοντας.

 
3. β. Να αναγνωριστεί  συντακτικά (είδος , εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση) η πρόταση (μον 4)

  « πεί δε οτε Χειρίσοφος κεν οτε πλοα κανά ν οτε τα πιτήδεια ν λαμβάνειν τι»

 

 
1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ                                             ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-12

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :………………………………..         

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ                                                                                                

         

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Λυσία , Υπέρ Μαντιθέου §§ 9 - 12

[9] Περ μν τονυν ατς τς ατας οκ οδ’ τι δε
πλε
ω λγειν· δοκε δ μοι, βουλ, ν μν τος λλοις
γσι περ ατν μνων τν κατηγορημνων προσκειν
πολογεσθαι, ν δ τας δοκιμασαις δκαιον εναι παντς
το
βου λγον διδναι. δομαι ον μν μετ’ ενοας
κροσασθα μου. ποισομαι δ τν πολογαν ς ν
δ
νωμαι δι βραχυττων.

[10] γ γρ πρτον μν, οσας μοι ο πολλς καταλει-
φθε
σης δι τς συμφορς κα τς το πατρς κα τς τς
π
λεως, δο μν δελφς ξδωκα πιδος τρικοντα
μν
ς κατρ, πρς τν δελφν δ’ οτως νειμμην
στ’ κενον πλον μολογεν χειν μο τν πατρων,
κα
πρς τος λλους παντας οτως βεβωκα στε
μηδεπ
ποτ μοι μηδ πρς να μηδν γκλημα γενσθαι.
[11] κα
τ μν δια οτως δικηκα· περ δ τν κοινν μοι
μ
γιστον γομαι τεκμριον εναι τς μς πιεικεας,
τι τν νεωτρων σοι περ κβους πτους [περ] τς
τοια
τας κολασας τυγχνουσι τς διατριβς ποιομενοι,
π
ντας ατος ψεσθ μοι διαφρους ντας, κα πλεστα
το
τους περ μο λογοποιοντας κα ψευδομνους. κατοι
δ
λον τι, ε τν ατν πεθυμομεν, οκ ν τοιατην
γν
μην εχον περ μο. [12] τι δ’, βουλ, οδες ν ποδε-
ξαι περ
μο δναιτο οτε δκην ασχρν οτε γραφν
ο
τε εσαγγελαν γεγενημνην· κατοι τρους ρτε πολλ-
κις ε
ς τοιοτους γνας καθεστηκτας.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα : « κα τ μν δια οτως δικηκα …. καθεστηκτας.»  (μον 10)

 

2. Να σκιαγραφήσετε το ήθος του ρήτορα όπως διαγράφεται στην § §11 -12  και να αιτιολογήσετε την άποψή σας με παραπομπές στο κείμενο.                                                                           (μον 15)

 

3. Να καταγράψετε τα επιχειρήματα του Μαντιθέου όπως παρουσιάζονται στις § §11 -12 και να τα αξιολογήσετε.                                                                                                                           (μον 15)

 

4. α.  Τι γνωρίζετε για τον επίλογο των ρητορικών λόγων ;

    β.  Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β                            (μον 10)

Α
Β
1.  Δημοσθένης
Α.  Οι δικανικοί λόγοι
2.  Είναι κατηγορίες ή απολογίες
Β.  Έντεχνες αποδείξεις
3.  Ισοκράτης
Γ. Διέπρεψε στο συμβουλευτικό είδος
4.  Πίστις
Δ.  Διέπρεψε στο επιδεικτικό είδος
5.  Ρητορικά ήθη
Ε. Το ουσιαστικότερο μέρος του ρητορικού λόγου

 

5. Με ποιους τύπους του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις ;                (μον 10)

    τρίμμα,  Βαγγέλης , κάτοπτρο, εισήγηση, ρήμα

 

 Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Διδωρος Σικελιτης, Βιβλιοθκη ΧΙΙ 53, 1-2

 

Τας μέραις κείναις κατ τν Σικελαν Λεοντνοι, Χαλκιδων μν ντες ποικοι, συγγενες δ

θηναων, τυχον π Συρακοσων πολεμομενοι. πεί πιέζοντο δ τ πολμ κα δι τν

περοχν τν Συρακοσων κινδύνευον λναι κατ κρτος, ξπεμψαν πρσβεις ες τς

θνας ξιοντες τν δμον βοηθσαι τν ταχστην κα τν πλιν αυτν κ τν κινδνων

ῥύσασθαι. ν δ τν πεσταλμνων ρχιπρεσβευτς Γοργας ῥήτωρ, δειντητι λγου πολ

προχων πντων τν καθ' αυτν. Οτος κα τχνας ητορικς πρτος ξερε κα κατ τν

σοφιστεαν τοσοτο τος λλους περβαλεν, στε μισθν λαμβνειν παρ τν μαθητν

μνς κατν.

Λεξιλόγιο:

ῥύομαι = λυτρνω, σζω

λναι < αλίσκομαι : κυριεύομαι

κατ κρτος : ολοσχερώς, εντελώς

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

1. Να μεταφράσετε το κείμενο. (20μ)

 

2. Να γρψετε τον τπο που σας ζητεται για καθεμι απ τις παρακτω λξεις: (5μ)

ντες: δοτικ πληθυντικο αρσενικο γνους

ῥήτωρ: κλητικ ενικο

δειντητι: ονομαστικ ενικο

πντων: γενικ πληθυντικο θηλυκο γνους

οτος: αιτιατικ πληθυντικο θηλυκο γνους

 

3. Να δώσετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους: (5μ)

τυχον: β΄ ενικ πρσωπο προστακτικς ενεργητικο αορστου β΄

ξπεμψαν: α΄ πληθυντικ πρσωπο υποτακτικς ενεργητικο αορστου

ξιοντες: γ΄ ενικ πρσωπο οριστικς παρατατικο μσης φωνς

περβαλεν: απαρμφατο ενεργητικο μλλοντα

λαμβνειν: β΄ ενικ πρσωπο οριστικς ενεργητικο παρακειμνου.

 

4. α. Να αναγνωρσετε συντακτικς τις παρακτω λξεις: (4μ)

πολεμομενοι ,  βοηθσαι , ῥήτωρ , πρτος.

 

β. Να αναγνωριστούν  συντακτικά (είδος , εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση) οι προτάσεις: (μον 6)

 - «πεί πιέζοντο δ τ πολμ κα δι τν περοχν τν Συρακοσων κινδύνευον λναι κατ κρτος»

-  «στε μισθν λαμβνειν παρ τν μαθητν μνς κατν.»

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου