Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ...


«Λέγοντας Αναγέννηση….»


 
Ορισμοί της Αναγέννησης : 

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
  • αναγέννηση η [anajénisi] Ο33 : 1.εποχή αναδημιουργίας ή αναμόρφωσης στον πολιτιστικό ή κοινωνικοοικονομικό τομέα, η οποία ακολουθεί μια περίοδο παρακμής: ~ των γραμμάτων και των τεχνών / του εμπορίου και της ναυτιλίας. Πολιτική και κοινωνική ~. || (θεολ.): Ψυχική ~. 2. το ξαναζωντάνεμα: H ~ της φύσης. 3. Aναγέννηση, περίοδος στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού που χρονικά βρίσκεται μετά το Mεσαίωνα, χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη των τεχνών, των γραμμάτων και των επιστημών και διαπνέεται από το πνεύμα της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας. 4. (βιολ.) η αναπλήρωση τμημάτων ενός οργανισμού που έχουν υποστεί φθορά ή ακρωτηριασμό.
    [λόγ.: 1, 2: ελνστ. ἀναγέννη(σις) `νέα γέννηση΄ -ση· 3: σημδ. γαλλ. renaissance· 4: σημδ. αγγλ. regeneration]

  •  

  • Αναγέννηση ονομάζεται η περίοδος 200 περίπου χρόνων, από τον 14ο αιώνα ως τον 16ο αιώνα, κατά την οποία τα γράμματα, οι επιστήμες και οι τέχνες σημείωσαν πρωτοφανή άνθηση στην Ευρώπη. Ο όρος Αναγέννηση χρησιμοποιείται κάθε φορά που στην πορεία της πολιτιστικής ιστορίας παρατηρείται μια συνειδητή αναβίωση στοιχείων από την κλασική αρχαιότητα. Αναγέννηση είναι κάθε περίοδος πολιτιστικής ακμής που ακολουθεί μια περίοδο πολιτιστικής ύφεσης.
     
Με τον όρο Αναγέννηση (Rinascimento ή Rinascita στα ιταλικά, σε αντιδιαστολή με τον Μεσαίωνα, θεωρούμενο βάρβαρο), χαρακτηρίζεται ένα πολυσύνθετο πολιτιστικό, ιστορικό και κοινωνικό φαινόμενο, που σημειώνει το πέρασμα από το Μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή.
 
  • Η Αναγέννηση (αγγλικά: Renaissance, ιταλικά: Rinascimento, γαλλικά: Renaissance, από τα συνθετικά ri- «ξανά» και nascere «γεννιέμαι»[1]) ήταν πολιτιστικό κίνημα που τοποθετείται προσεγγιστικά ανάμεσα στο 14ο και το 17ο αιώνα, ξεκινώντας στην Ιταλία κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, από όπου και εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης ως ονομασία της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου, μα με μεγαλύτερη ελευθερία, καθώς το κύμα των αλλαγών που επήλθαν δεν εξαπλώθηκε με την ίδια ταχύτητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως πολιτιστικό κίνημα, επέφερε την άνθηση της λογοτεχνίας, της επιστήμης, της τέχνης, της θρησκείας και της πολιτικής επιστήμης, καθώς και την αναβίωση της μελέτης κλασικών συγγραφέων, την ανάπτυξη της γραμμικής προοπτικής στη ζωγραφική και τη σταδιακή, αλλά ευρέως διαδεδομένη, μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση. Παραδοσιακά, αυτή η πνευματική μεταμόρφωση είχε ως αποτέλεσμα να θεωρείται η Αναγέννηση γέφυρα μεταξύ του Μεσαίωνα και της Σύγχρονης Εποχής. Αν και κατά την Αναγέννηση έλαβαν χώρα επαναστατικές καινοτομίες σε πολλά πνευματικά πεδία, καθώς και κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές, είναι ίσως περισσότερο συνυφασμένη με τα ρεύματα που διαμορφώθηκαν στο χώρο της τέχνης, αλλά και τη συμβολή παν-επιστημόνων όπως ο Λεονάρντο ντα Βίντσι και ο Μιχαήλ Άγγελος, οι οποίοι ενέπνευσαν τον όρο Homo Universalis (Καθολικός Άνθρωπος).[2][3]
2.  Ορισμός του Β3 :


Αναγέννηση είναι μια  γενικότερη πνευματική κίνηση που ξεκίνησε  από την Ιταλία και εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη από τον 14ο αιώνα ως τον 16ο αιώνα  και κύριο χαρακτηριστικό της είναι η αναβίωση των αξιών της κλασικής αρχαιότητας. Κατά τη διάρκειά της  τα γράμματα, οι επιστήμες και οι τέχνες σημείωσαν πρωτοφανή άνθηση στην Ευρώπη.
     
3. Ο  ιστορικός ,για να αποδώσει το  νέο πνεύμα εκείνης της εποχής, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πολλές άλλες λέξεις/φράσεις. Για παράδειγμα :

Ø  Νέα γέννηση
Ø  Περίοδος άνθησης στην Ευρώπη.
Ø  Ξαναζωντάνεμα
Ø  Ο όρος Αναγέννηση χρησιμοποιείται κάθε φορά που στην πορεία της πολιτιστικής ιστορίας παρατηρείται μια συνειδητή αναβίωση στοιχείων από την κλασική αρχαιότητα.
Ø  Εποχή αναδημιουργίας ή αναμόρφωσης στον πολιτιστικό ή κοινωνικοοικονομικό τομέα.
Ø  Παραδοσιακά, αυτή η πνευματική μεταμόρφωση είχε ως αποτέλεσμα να θεωρείται η Αναγέννηση γέφυρα μεταξύ του Μεσαίωνα και της Σύγχρονης Εποχής.
Ø  Αναγέννηση είναι κάθε περίοδος πολιτιστικής ακμής που ακολουθεί μια περίοδο πολιτιστικής ύφεσης.
Ø  Η  Αναγέννηση ήταν ένα «βήμα πολιτιστικής προόδου»
Ø  (syn) αναβίωση, ξαναγέννημα
Ø  (syn ) αναδημιουργία, αναμόρφωση, ανανέωση ~της παιδείας και της κουλτούρας | ~ των επιστημών or επιστημονική | φιλολογική ~ | πνευματική | ~ του πνεύματος,
Ø  Αναμόρφωση της ανθρωπίνης ζωής (Georgoulis)
Ø  Άνθηση της λογοτεχνίας, της επιστήμης, της τέχνης, της θρησκείας και της πολιτικής επιστήμης, καθώς και αναβίωση της μελέτης κλασικών συγγραφέων

 4.  Ο όρος «Αναγέννηση» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά αναδρομικά από τον Ιταλό καλλιτέχνη και κριτικό Τζόρτζιο Βαζάρι (1511-1574) στο σύγγραμμά του με τίτλο «Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori Italiani» («Βίοι των εξοχότερων Ιταλών αρχιτεκτόνων, ζωγράφων και γλυπτών»), το οποίο εκδόθηκε το 1550. Ωστόσο, έπρεπε να έρθει ο 19ος αιώνας για να γίνει δημοφιλής ο γαλλικός όρος «Renaissance» (ρενεσάνς, «Αναγέννηση») για την περιγραφή του πολιτιστικού κινήματος που ξεκίνησε στα τέλη του 13ου αιώνα. Η Αναγέννηση ορίστηκε για πρώτη φορά από το Γάλλο ιστορικό Ζυλ Μισελέ (1798–1874), στο έργο του «Histoire de France» (Ιστουάρ ντε Φρανς, «Ιστορία της Γαλλίας», 1855).

 Σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε γιατί δηλώνει παραστατικά το πνεύμα αυτής της περιόδου . Δηλαδή «Αναγέννηση» σημαίνει και είναι το ξαναζωντάνεμα, η δεύτερη γέννηση του κόσμου μετά από μια μακρά περίοδο πολιτιστικής ύφεσης / παρακμής , το Μεσαίωνα.

 
 5.  α)  Η αναγέννηση είναι σύνθετη λέξη. Το πρώτο της συνθετικό είναι η λόγια πρόθεση/αχώριστο μόριο  ανά που εδώ σημαίνει πάλι, ξανά .Το δεύτερο συνθετικό της είναι το ουσιαστικό η γέννηση. Συνεπώς αναγέννηση κυριολεκτικά σημαίνει η εκ νέου γέννηση , το ξαναγέννημα.
   

β)  Η χρήση της λέξης αναγέννηση είναι πολύ συχνή στην καθημερινή μας ζωή. Για παράδειγμα :

Ø  Αναγέννηση Καρδίτσας : Ποδοσφαιρική ομάδα

Ø  Αναγέννηση : Κέντρο αισθητικής

Ø  Αναγέννηση : Κατασκήνωση

Ø  Εκπαιδευτική Αναγέννηση: Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια

Ø  Δημοκρατική Αναγέννηση: Πολιτικό κόμμα

Ø  Κτήμα Αναγέννηση: Παραγωγή και εμφιάλωση οίνων

Ø  Αναγέννηση : Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης

Ø  Αναγέννηση : Ακαδημία Πινγκ-Πονγκ

Ø  Αναγέννηση : Σωματείο ψυχικά ασθενών

Ø  Αναγέννηση : Κατάστημα Βοτάνων - Μπαχαρικών

Ø  Αναγέννηση : Ιατρική εταιρία Πλαστικής χειρουργικής και αισθητικής στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

6. Η εκδοχή της λέξης Αναγέννηση σε άλλες γλώσσες :


      Ø  Ιταλικά Rinascimento

Ø  Λατινικά : Renascentia litterarum

Ø  Γαλλικά : Renaissance

Ø  Ισπανικά : Renacimiento

Ø  Ολλανδικά : Renaissance

Ø  Αγγλικά: Renaissance

Ø  Πορτογαλικά : Renascimento

Ø  Σουηδικά : Renässansen

Ø  Πολωνικά : Renesans

Ø  Ρουμανικά : Renașterea

Ø  Νορβηγικά : regenerering

Ø  Τουρκικά : Rönesans

Ø  Βουλγαρικά : Ренесанс

Ø  Ουκρανικά : Відродження

Ø  Ρωσικά : Возрождение

Ø  Κινέζικα : 艺复

Ø  Ιαπωνικά : ルネサンス
 
                                                                        Οι Γλωσσολόγοι του Β 3 :
 
                   Μάρα Γιάννης
          Μουρούτσος Κώστας
                     Μπουγάδης Κώστας
                 Παπαϊωάννου Δημήτρης
 

                                                            
                                         


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου